Sharon Hayes

(ur. 1970) jest mieszkającą w Nowym Jorku amerykańską artystką interdyscyplinarną.

Ukończyła Bowdoin College w Brunszwiku oraz University of California w Los Angeles (UCLA). Brała także udział w programie Trinity/LaMama Performing Arts Program oraz w indywidualnym programie studyjnym Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku. Hayes pracuje głównie z filmem i wideo, ale tworzy także instalacje i zajmuje się performansem. W swoich pracach bada relację między indywidualnymi a kolektywnymi przejawami społecznego aktywizmu oraz naturę politycznego protestu. Jej prace często dotykają także tematów płci kulturowej oraz seksualności. Wystawy indywidualne Sharon Hayes odbywały się m.in. w Vancouver Art Gallery („In the Near Future, 2011), Tate Modern w Londynie („9 Scripts from a Nation at War, 2008) oraz w New Museum w Nowym Jorku („I march in the parade of liberty, but as long as I love you I'm not free”, 2007–2008). Brała udzial w 11. Biennale w Stambule (2009).

W Audytorium Moskwa odbędzie się część trwającego od 2005 roku projektu “In the Near Future”. 5 performansów na ulicach Warszawy, podczas których artystka usiłowała wprowadzić w nowe społeczne i polityczne konteksty hasła protestów z lat 60. i 80. zostanie zaprezentowanych jako instalacja ze slajdów.