Tobias Putrih

(ur. 1972) jest artystą działającym w Lublanie i jednocześnie w Cambridge w Stanach Zjednoczonych.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie oraz Kunstakademie w Dusseldorfie, zajmuje się głównie instalacjami oraz projektowaniem przestrzeni. Projekty Tobiasa Putriha skupiają się na badaniu relacji między sferą prywatną i publiczną. Artysta w swoich pracach odwołuje się do utopijnych koncepcji sztuki oraz eksperymentów w dziedzinie designu. Jego ostatnie pokazy indywidualne odbyły się w Galerija Gregor Podnar w Berlinie („A,H,O,I,!”, 2011) oraz Espace 315, w paryskim Centre Pompidou („Siska, International”; 2010). Wystawiał także w BALTIC Center for Contemporary Art w Gateshead („Overhang”, 2009), Kunshaus w Zurichu („Restless Subject”, pokaz z Runą Islam, 2008) oraz White Cube w Londynie (z Runą Islam, 2008). Tobias Putrih reprezentował Słowenię podczas 52. Biennale w Wenecji w 2007 roku.

Tobias Putrih zaprojektował specjalne audytorium na czas wystawy.